TN101813 - Navigasjon 1 - Simulator

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Terrestrisk navigering Astronomisk navigering Kystnavigering Opprettholde sikker brovakt Sjøveisreglene VHF radio SRC inkludert Signalering Kurset dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW Kapittel II, seksjon A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap Kandidaten skal ha inngående kunnskap innen klassiske og grunnleggende navigasjonsmetoder i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon ¿navigasjon på det operative nivået¿ og STCW kode A-II/2 funksjon ¿navigasjon på ledelsesnivået¿ Inngående kunnskaper om radiokommunikasjon med DSC på operativt nivå Kunnskap om å motta informasjon ved hjelp av optisk telegrafering Læringsutbytte - Ferdigheter kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til grunnleggende navigasjon av skip. kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid. kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse om navigasjonsrelaterte geodetiske tema som jordens form, koordinatsystem, geodetiske datum og generell kartlære kunne anvende terrestriske og astronomiske navigasjonsmetoder kunne anvende metoder for sikker kystnavigering kunne opprettholde en sikker brovakt, herunder å anvende prinsipper for sikkert vakthold og effektive broprosedyrer kunne gjøre rede for sjøveisreglene Kunne bruke VHF radio med DSC på operativt nivå kunne sende og motta informasjon ved hjelp av optisk telegrafering Læringsutbytte - Generell kompetanse kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, Skriftlige øvinger, eLæring, Simulator og labaratorie øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Norvald Kjerstad: Navigasjon for maritime studier 3 utgave Rullelinjal/Paralellforskyver Enhånds Navigasjonspasser Kalkulator Norsk Sjøkart 120

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen** 100/100 20.11.2017
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** 20.11. og 21.11. og 22.11.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.