TN101811 - Navigasjon 1 - Sjøveisregler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Sjøveisregler Brovakthold

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten -har grundig kunnskap om nasjonale og internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen. Ferdigheter:Kandidaten -skal kunne opprettholde en sikker brovakt, herunder å anvende prinsipper for sikkert vakthold og effektive broprosedyrer -Skal kunne gjøre rede for og anvendelsen av sjøveisreglene Generell kompetanse:Kandidaten -skal kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk -skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Computerbasert/skriftlig eksamen Obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne avlegge eksamen (antall innleveringer oppgis ved kursstart). Emnet er en del av TN101810 NAVIGASJON 1 - GRUNNLEGGENDE NAVIGASJON og eksamen må være bestått for å bestå TN101810 NAVIGASJON 1-GRUNNLEGGENDE NAVIGASJON

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 107
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.