course-details-portlet

TMR4575 - Marine ressurser og havbruk, fordypningsemne

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Det skal velges to moduler hver på 3,75 stp. Valgbare moduler er:Flåtedisponering og forsyningskjeder;Redskapsteknikk innen fiske og havbruk;Undervannsteknik; Simulering i marin prosjektering.

Læringsutbytte

Emnet skal gi faglig fordypning i sentrale problemstillinger innen prosjektering og drift av fartøy og installasjoner for fiskeri og havbruk.

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeider og selvstudier.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Kompendier, forelesningsnotater og øvingstekster.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin prosjektering
  • Marin teknologi
  • Akvakultur
  • Marine fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 30.11.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU