TMR4575 - Marine ressurser og havbruk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Det skal velges to moduler hver på 3,75 stp. Valgbare moduler er:
Miljøutfordringer innen skipsfarten;
Beslutningsstøttemodeller i marin sikkerhet;
Driftslogistikk for marine enheter og operasjoner;
Flåtedisponering og forsyningskjeder;
Redskapsteknikk innen fiske og havbruk;
Undervannsteknik;
Simulering i marin prosjektering.

Læringsutbytte

Emnet skal gi faglig fordypning i sentrale problemstillinger innen prosjektering og drift av fartøy og installasjoner for fiskeri og havbruk.

Læringsformer og aktiviteter

Modulene gis som forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeider og selvstudier.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marine Technology (MSN1)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Kompendier, forelesningsnotater og øvingstekster.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.