course-details-portlet

TMR4345 - Marin datalab

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Sentralt i kurset er planlegging og gjennomføring av programutvikling. Gjennom prosjekt vil studenten få programmeringserfaring gjennom å implementere sentrale numeriske og faglige metoder. Faglig relevans vektlegges. Prosjektet vil være et eksempel på programmeringsoppgave som studenten vil kunne nytte i prosjekt, hovedoppgave og som ferdig ingeniør. Et av de valgbare prosjektene vil være knyttet til implementering av nevralt nettverk/kunstig intelligens. Innføring til dette vil bli forelest.

Læringsutbytte

Emnet tar sikte på å øke programmeringskompetanse. Det vil bli gitt prosjekt som er relevant for videre studier og yrkesliv. Etter kurset skal studenten kunne:
- Implementere faglig teori i et datamaskinprogram.
- Bruke symboler og uttrykksformer som nyttes i forbindelse med programspesifikasjon og programutvilking riktig.
- å bruke anerkjente metoder for programdesign.
- presentere numerisk beregnede resultat ved hjelp av dataverktøy.
- beherske installering og oppsett av programvare som er nødvendig for å løse programmeringstekniske og andre faglige behov.
- vite hvordan kunstig intelligens / et kunstig nevralt nettverk fungerer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Stephen J. Chapman: Introduction to Fortran 90/95, McGraw-Hill International editions 1998. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: Programmeringsspråket C.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin teknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU