course-details-portlet

TMM4400 - Produktutvikling, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Studenten skal fordype seg i et spesifikt tema innen produktutvikling og materialer. I utgangspunktet skal det være som del av et gruppearbeid. Arbeidet skal baseres på vitenskapelige arbeidsmetoder. Et prosjektarbeid skal gjennomføres etter at det først er utarbeidet en prosjektplan med milepæler. Studenten skal rapportere resultater undervegs og skrive en prosjektrapport i henhold til etablerte standarder.
I år jobber vi med en bil for Shell Eco-maraton konkurransen, og det vil trolig være så neste gang også. Prosjektet består i å designe, bygge og kjøre bil med sikte på minimal energiforbruk.
Prosjektet er gjennomført av studentene; det betyr at en må ha verv i DNV GL Fuel Fighter det semesteret emnet tas.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om hvordan man benytter og tilpasser eksisterende metoder, til løsning av problemstillinger knyttet til praktiske utviklingsprosjekt. Han/hun skal videre ha kunnskap om hvordan man organiserer, avgrenser, planlegger, gjennomfører et prosjekt. Kandidaten skal også ha kunnskap om hvordan teknisk problemløsning og forskning skal rapporteres for at det skal ha faglig integritet og nytteverdi.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektoppgave i hht. vedtatte standarder. Kandidaten skal kunne gjennomføre et teknisk arbeid av begrenset omfang innenfor de rammer som foreligger og ta fram resultater som underbygger konklusjoner i forhold til prosjektets målsetting. Han/hun skal beherske rapportskriving og kommunikasjon, så vel teknisk som generelt.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne bruke sin kunnskap og kompetanse i en prosjektsetting der han/hun jobber sammen med andre med annen kompetanse. Videre skal han/hun kunne jobbe i praktiske utviklingsprosjekter med gitte rammer og begrensninger, og levere resultater innenfor disse rammene, noe som er veldig relevant for oppgaver som han/hun vil møte i det praktiske (arbeid)liv etter studiene.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Studentene skal skrive en fullstendig prosjektrapport om kursarbeidet.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

De som tas opp til emnet skal ha verv i DNV GL Fuel Fighter det semesteret emnet tas.

Kursmateriell

Utarbeides av kandidaten i samråd med veileder som en del av prosjektet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 20.12.2020

Utlevering 11:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU