course-details-portlet

TMM4220 - Innovasjon ved Design Thinking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

I dette emnet vil man gjøre et dypdykk i design thinking – en empatidrevet, menneskesentrert, og hurtig prototype-drevet innovasjonsmetode. Design thinking brukes for å takle utfordringer forbundet med utvikling av nye produkter, teknologisk innovasjon, tjenester, forretningsmodeller, brukeropplevelser, prosesser og/eller systemer. Hovedmålet med kurset er å gjøre studenter i stand til å drive idegenerering, starte, kjøre og fullføre innovasjonsprosjekter som har signifikant og meningsfull innvirkning for pionerende organisasjoner og industrier. Kurset omfatter intensive økter med hvordan finne behov, empati, observasjon, dypdykk, etnografiske undersøkelser, brain-/bodystorming, idegenerering og hurtig prototyping alt i kontekst av å skulle takle banebrytende teknologiske utfordringer og løse strategiske mål i industrien.

For mer informasjon, se http://www.innovationbydt.org/

Læringsutbytte

Studenter i dette kurset vil være i stand til å:

* Anvende design thinking-metodikken i et mangfold av industrier og organisasjoner
* Eksponere organisasjonskulturer for å finne innovative måter å takle problemer på
* Ha empati med brukere og kunder gjennom et etnografisk perspektiv
* Komme opp med radikale ideer for komplekse, tilsynelatende umulige problemer
* Bygge kjappe prototyper som forklarer, samt inspirerer til verdifulle samtaler med forskjellige interessentgrupper
* Teste prototypene flere ganger og med flere interessenter for å få konstruktive tilbakemeldinger
* Ta i bruk en veldig tvetydig, tilsynelatende kaotisk iterativ prosess som til slutt fører til håndfaste resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Vi vil ta i bruk den siste prosjekt- og problembaserte lærings-pedagogikken, med faktiske utfordringer fra hverdagen, storytelling/storydoing, soft prototyping, og iterative metoder.

Vurderingen i kurset vil fokusere mye på design-thinking-prosessen, den innsikten man har fått og de ferdighetene man har lært underveis i semesteret. Kvaliteten og relevansen til de ferdige prototypene vil ikke bli eneste fokus.

Studenter vil bli evaluert på følgende karaktersatte innleveringer:
Prosjektpresentasjon (40%) – gruppebasert
Designdrevet kunnskapsportefølje (40%) – gruppebasert
5-siders refleksjonstekst (20%) – individuell.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Annonsert ved starten av semesteret. Handouts,

Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All; by Tom Kelley, David Kelley

Rotman on Design: The Best on Design Thinking from Rotman Magazine; by Roger Martin, Karen Christensen

Strategic Management of Technological Innovation; by Melissa A. Schilling.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):
  • Federico Lozano

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 50 00

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU