TMM4130 - Produktutvikling og IT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Idéer til mekaniske produkter kan utvikles, formidles og testes ved hjelp av programvare. En geometrisk modell laget ved hjelp av et DAK/DAP system kan støtte slike prosesser.
Sentrale sider ved programvare og utstyr for DAK/DAP dekkes: transformasjonsmatriser, kurver, skulpturerte flater, datastrukturer og grafiske brukergrensesnitt. Programvare for kommunikasjon over Internett brukes i kombinasjon med geometriske modeller til styring og overvåking av maskiner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal oppnå kunnskap om:
- Sentrale prinsipper for datamaskiner, databehandling og datakommunikasjon.
- Matematikk, datastrukturer og programvare for grafisk databehandling og geometrisk modellering.
- Prinsipper for overvåking, analyse, simulering og styring av bevegelige maskiner ved hjelp av programvare, herunder tilpassninger av vektor - basert mekanikk.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne anvende:
- Operativsystemet ”Linux” og programmeringsspråket ”C++”.
- En geometrisk modellerer.
- Programvarebiblioteket ”Qt”.
- Server / client – teknologi.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne:
- Delta i utvikling av programvare.
- Forstå hvordan programvare kan støtte opp om mekaniske produkter.

Læringsformer og aktiviteter

Sentrale emner foreleses. Forelesningene støttes av kompendier og en lærebok. Datamaskinbaserte øvinger fokuserer på instrumentering og styring over Internett, men gir også en introduksjon til programvareutvikling med språket "C++" og biblioteket "Qt" som eksempler. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: F.L. Friedman, E.B. Koffman: "Problem Solving, Abstraction, and Design Using C++", Pearson.
Kompendier som formidles av instituttet. Tilrettelagt programvare. Øvingstekster i HTML-format.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2021 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.12.2017 09:00 KJL1 , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.