TMAT1008 - Mikrobiologi og mattrygghet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

- Cellebiologi: morfologi, størrelse, cytoplasmamembran,
cellevegg, overflatestrukturer, indre strukturer, bevegelse
- Mikroorganismer: bakterier, sopp og virus
- Metabolisme, næringskrav, kulturmedier
- Mikrobiell vekst: celledeling, populasjonsvekst, måling av vekst,
miljøfaktorer
- Kontroll av mikrobiell vekst: fysisk og kjemisk kontroll
- Mikrobiell taksonomi med beskrivelse av mattilknyttede
mikroorganismer
- Produksjonshygiene: personalhygiene, kontaminasjon,
soneinndeling, temperaturstyring, hygieneregelverk
- Matforgiftningsbakterier; reservoar, tilstedeværelse i
næringsmidler, vekstbetingelser og forebygging

Læringsutbytte

Det forventes at studenten
- kan grunnleggende mikrobiologisk terminologi
- er i stand til å forklare oppbygning til virus, prokaryote og
eukaryote celler
- kan forklare funksjonen til de viktigste cellekomponentene
- har innsikt i mikroorganismers metabolisme og næringskrav
- kan gjøre rede for mikrobiell vekst og har forståelse for hvordan
vekst kan måles og kontrolleres
- er i stand til å planlegge og gjennomføre enkle mikrobiologiske
analyser
- har kjennskap til mikrobiell taksonomi og kan beskrive generelle
egenskaper hos de viktigste næringsmiddeltilknyttede
mikroorganismene
- har kjennskap til de viktigste matforgiftningsbakteriene
- kan redegjøre for grunnleggende prinsipper for god
produksjonshygiene
- har kjennskap til hygieneregelverket og HACCP

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 5 skriftlige øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Ingen
Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

- Madigan, M.T. m.fl. (2015) Brock Biologi of Microorganisms (Global ed. 14. utg.), Pearson Education
- Karlsen, Hanne (2018) Mattrygghet, Kompendium

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 14.05.2018 09:00 D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.