TMAS2014 - VVS regulerings- og el-teknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

El produksjon og el distribusjon.
Generell elektrisk teori omkring elektriske kretser, likstrøm, vekselstrøm og trefasestrøm.
Komponenter i elektriske anlegg, elektriske installsajoner i bygg samt el- sikkerhet.
Elektriske motorer med hovedvekt på asynkronmotoren.
Elektrovarme.
Komponenter i automatikkanlegg.
Forståelse og konstruksjon av automatikk for styring og kontroll av VVS anlegg.
PID prosessregulering.
Anlegg for sentral driftskontroll.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha kunnskap om elektriske anlegg med hovedvekt på installasjoner i bygg. Videre skal kandidaten ha kunnskap om om automatisering av VVS anlegg med de komponenter som inngår.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne lese, konstruere og prosjektere automatikkanlegg for VVS. Videre skal kandidaten kunne kommunisere om el- teknikk med elektrotekniske rådgivere, elektrikkere, arkitekter og andre.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha innsikt i mukligheter og begrensninger for elektriske installasjoner og for automatisering og styring av VVS anlegg. Kandidaten skal kunne kommunisere dette til ulike målgrupper både innenfor og utenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og lab øvinger.
Mulig(e) besøk på bygg og bedrift.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatorisk prosjekteringsoppgave
  • Obligatoriske ekskursjoner og annen praktisk aktivitet
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.
Ved få studenter kan eksamen bli avholdt som muntlig. Dette avgjøres av faglærer.

Prosjekt: En obligatorisk prosjekteringsoppgave.

Øvinger:2/3 av utleverte øvinger må være godkjent.

Laboratoriearbeid: Labøvinger er obligatoriske om ikke annet avtales spesielt.

Ekskursjoner: Ekskursjoner og annen praktisk aktivitet er obligatorisk.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim.
Emnet har adgangsbegrensninger pga labkapasitet. VVS-studenter vil prioriteres.

Kursmateriell

Pensum i faget hentes fra en rekke kilder, her kan nevnes:

Stensaas: Ventilasjonsteknikk 1
Stensaas: Vannvbaserte oppvarmings- og kjølesystemer
Stensaas: Reguleringsteknikk.
Erlandsen / Jakobsen: Prosessregulering.
Kvistad: Vekselstraumsteknikk.
Strømme: Automatiseringssystemer.
Johnsen: Elektriske anlegg.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 08.06.2018 09:00 Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.