TMAS2010 - Termodynamikk 2 og fluidmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Studentene skal tillegne seg kunnskap om varme- og massetransport,
varmetekniske prosesser, og strømning i rør og kanaler. Teori og praktisk anvendelse i emnet omfatter:

1. Energikvalitet; Termodynamikkens lover og deres konsekvenser,
virkningsgrader, termodynamiske tap.

2. Fuktig luft og fordunstning sett i et inneklimaperspektiv.

3. Strømning i rør og kanaler; Bernoullis ligning, laminær/turbulent strømning, trykktap.

4. Pumper/vifter; Ytelse, parallell- og seriekobling, kavitasjon.

5. Varmetransport; Varmeledning, konveksjon, stråling,varmemotstand.

6. Varmevekslere; areal, effektivitet.

7. Forbrenning; Kjemiske reaksjoner, brennverdi, luftoverskudd og miljø.

8. Damp; Anvendelser, prosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kandidaten har kunnskap om termodynamikk og fluidmekanik både som
teoretiske og anvendte fag.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan designe og beregne rørsystemer og vifte-/ pumpekapasitet.
- Kandidaten kan utføre beregninger for varmeledning, konveksjon og stråling
- Kandidaten kan utføre beregninger ved kjemiske betraktninger av forbrenningsprosesser.
- Kandidaten kan utføre beregninger for prosesser i damp-diagram.
- Kandidaten kan designe varmevekslersystemer og beregne
varmeoverføring mellom varmt og kaldt fluid i varmevekslere.
- Kandidaten kan utføre beregninger for relativ fuktighet og fukttransport i ulike prosesser.

Generell kompetanse:
- Kandidaten skal ha god innsikt i termodynamikken og fluidmekanikken.
- Kandidaten skal kjenne til fagenes praktiske anvendelser generelt og VVS-anvendelser spesielt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og eventuelle feltøvinger.
Mulig(e) besøk på byggeplass og bedrifter.

En del selvstudium må påregnes.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske ekskursjoner og annen praktisk aktivitet
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni.

2/3 av utleverte øvinger må være godkjent.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09.12.2017 09:00 Datasal 10349 , D151
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.