TMAS2009 - Konstruksjonsteknikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Elementmetoder og Finite Element Analysis grensebetingelser. Elementtyper med flere frihetsgrader. Skallelementer, Solidelementer, Bjelkeelementer. Statisk styrkeberegning, termiske analyser, fagverksanalyser, statisk ubestemte konstruksjoner, vibrasjonsanalyser og egenfrekvensberegninger, Beregning av dynamiske belastede sveiseforbindelser, utmatting og ikke-lineære tilfeller. Dimensjonering av glidelager, koplinger, bremser og fjærer. Beregning av stålkonstruksjoner med knekking og vipping. Bruddmekanikk. Bevegelse, hastighet og akselerasjon. Analyse og konstruksjon av ulike typer mekanismer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om materialers egenskaper og bruksområder. Kandidaten har oppnådd kompetanse i beregning og konstruksjonsteknikk.
Kandidaten har kompetanse i å bruke elementmetoder generelt, med spesiell vekt på bruk av programpakken Solid Works Simulation.

Ferdigheter :
Kandidaten er i stand til å dimensjonere, utforme og sammenstille maskinelementer ut fra funksjonskrav.
Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor eget fagfelt, og utføre arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team i konstruksjonsteknikk.
Kandidaten har oppnådd ferdighet i bruk av standarder og katalogmateriale.

Generell kompetanse :
Kandidaten har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og tekniske og økonomiske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde. Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Teoriøvinger, regneøvinger, simulering på PC, prosjektarbeid og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.
Obligatoriske øvinger i Elementmetoder, 2/3 godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar. Jarle Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.