TMAS2007 - Mekatronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 66/100 4 timer HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 34/100 3 timer HJELPEMIDD

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Strømkilder og strømkretser. Elektrisk energi og effekt. Likestrøm og vekselstrøm. Flerfasesystemer, elektriske maskiner og overføringssystemer. Måle- og instrumenteringsteknikk. Digitale styringer/ PLS-teknikk automatiske styresystemer, prosessregulering, pneumatikk, hydraulikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om elektroteknisk utstyr, automatiserte anlegg, styrings- og reguleringsteknikk, og forstå enkle regulatorer. Kandidaten skal kjenne til en industrirobots oppbygning og funksjonsprinsipper. Kandidaten skal kunne forstå hydrauliske og pneumatiske styringssystemer.

Ferdigheter:
Skal kunne beregne enkle elektriske kretser og vurdere elektrisk utstyr for mekaniske konstruksjoner. Skal kunne beherske boolsk algebra og foreta reduksjon av ligninger ved bruk av Karnaugh diagram, programmere PLS, og ha ferdigheter om prosessregulering. Kandidaten skal kunne konstruere og beregne hydrauliske og pneumatiske styringssystemer.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal se viktigheten av miljø og sikkerhet, samt tekniske og økonomiske konsekvenser av valgte løsninger. Han skal kunne formidle og kommunisere ulike problemstillinger og løsninger innen fagområdet, til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratorieøvinger på PC og PLS.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen for deleksamen automatisering og elektro arrangeres i mai/juni. Kontinuasjonseksamen for deleksamen viderekommende automatisering og hydraulikk arrangeres i august.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Obligatoriske øvinger, 2/3 må være godkjent for å gå opp til deleksamen i automatisering og elektro.

Tillatte hjelpemidler til begge eksamener: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Bekjentgjøres innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAS2002 10.0 01.08.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 66/100 HJELPEMIDD 19.12.2017 09:00 D7 , Hall B , Datasal 10349 , D104
Vår ORD Skriftlig eksamen 34/100 HJELPEMIDD 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 66/100 HJELPEMIDD 09:00

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.