TMAS2006 - Konstruksjonsteknikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Elementmetoder generelt, teori, grensebetingelser og elementtyper (solid, skaleelement, bjelke og fagverk) med flere frihetsgrader. Valg av optimale utforminger med hensyn til deformasjon og styrke. Trykkbeholdere tynn- og tykkvegget, utmatting, press- og krympeforbindelser, reimer, aksler, rullingslager, skruer, tannhjul og beregning av statisk belastede sveiser.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om stålets egenskaper og bruksområder som konstruksjonsmateriale. Kandidaten har oppnådd kompetanse i beregning og konstruksjonsteknikk, bruk av standarder og katalogmateriale.

Ferdigheter :
Kandidaten er i stand til å dimensjonere, utforme og sammenstille maskinelementer ut fra funksjonskrav.

Generell kompetanse :
Kandidaten har innsikt i tekniske konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde. Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Teoriøvinger, regneøvinger og simulering på PC.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger- elementmetoder
  • Obligatoriske øvinger - maskindeler

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni.
Eksamen vil foregå på PC-rom. Deler av eksamen skal besvares ved hjelp av PC.
Tillatte hjelpemidler: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar. Jarle Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen.

Obligatoriske arbeidskrav: (Antall øvinger oppgis ved semesterstart)
- Elementmetoder: Antall Godkjent - minst 2/3;
- Maskindeler: Antall Godkjent - minst 2/3;
- Maskindeler: Utarbeide og fagfelleveilede 1 øving i team;
- Maskindeler: Presentasjon av utvalgte aspekter til et øvingstema og løsningsforslag til øving i team

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Engineering Analysis with Solidworks Simulation 2014, Paul M. Kurowski, SDC Publications;
Maskindeler 1, Arne Dørum, Tapir 2007;
Jarle Johannessen: Tekniske tabeller, Cappelen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 29.11.2017 09:00 D434 , E202
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.