TMAS1001 - Mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Statikk: Mekanikkens grunnbegreper, likevektsligningene og anvendelse av disse, friksjon, tau, tyngdepunkt, indre krefter i en bjelke.

Fasthetslære: Spenningsanalyse, dimensjoneringskriterier, elastiske materialer, torsjon, spenninger og deformasjoner i bjelker, statisk ubestemte problemer, knekking.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kandidaten skal ha forståelse for mekanikkens og statikkens grunnprinsipper.
- Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om beregning av krefter i statiske problemstillinger.
- Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om beregning av spenninger og deformasjoner i konstruksjoner.

Ferdigheter:
- Kandidaten skal kunne analysere statiske problemstillinger, og løse disse ved å anvende likevektsligningene. Kandidaten skal kunne løse og vurdere statiske problemer ved grafiske og databaserte metoder.
- Kandidaten skal kunne analysere og løse problemer innen fasthetslæren.

Generell kompetanse:
- Kandidaten skal oppøve evne til å vurdere problemstillinger, og finne passende metoder for løsning.
- Kandidaten skal kunne være i stand til å gi en kritisk vurdering av egne løsninger av fysiske og tekniske problemer.
- Kandidaten skal oppøve evne til å løse problemer i samarbeid med andre, samt å kunne kommunisere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennomgående fellesforelesninger. Regneøvinger og regneøvingstimer. Labkurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Laboratoriearbeid - obligatorisk tilstedeværelse

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen i august.

Obligatoriske øvinger og lab, 2/3 kreves godkjent for å få gå opp til eksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar. Tekniske tabeller av J. Johannessen, Cappelen 2006.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

R. C. Hibbeler: Statics and Mechanics of Materials, 4 Edition SI (Pearson).
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på itslearning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.