TMAK3004 - Materialteknologi 4

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Elektriske, termiske, magnetiske og optiske egenskaper til materialer
Avanserte materialer og tekniske applikasjoner (f.eks materialer for batterier, brenselceller, sensorer, membraner, nanomaterialer, smarte materialer etc)

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten har kunnskap om elektriske, termiske, magnetiske og optiske egenskaper til materialer
- Kandidaten har kunnskap om utvalgte avanserte materialer og deres tekniske applikasjoner og kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet.

Ferdigheter
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre laboratoriearbeid og dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter.
- Kandidaten kan finne og bearbeide relevant faglitteratur innen avanserte materialer og applikasjoner.

Generell kompetanse
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekt innen materialteknologi i gruppe.
- Kandidaten kan formidle prosjektarbeid skriftlig og muntlig.
- Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av utvalgte tekniske applikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen kan bli muntlig.

Utsatt: mars

 

4 av 5 øvinger må være godkjent.

 

Alle laboratorieoppgaver må være godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister og David G. Rethwisch: Materials science and engineering. SI version., Wiley, 9.utgave, 2014.

Annen relavant litteratur som deles ut eller studentene fremskaffer selv.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2005 2.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00 D104 , Hall B
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.