TMAK2008 - Materialteknologi 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Enkel innføring i mekanikk med fokus på anvendelse innenfor materialvalg.
Beregning og analyse av enkle mekaniske modeller i dataprogrammet «SolidWorks».
Systematisk materialvalg og prosessvalg for utvalgte applikasjoner med hovedfokus på mekanisk design (Ashbys metode med bruk av materialindekser og dataprogrammet «CES Edupack»).
Prosesser for forming, sammenføyning og overflatebehandling av ulike materialer

Læringsutbytte

Kunnskap

- Kandidaten har kjennskap til mekanikk.
- Kandidaten har kjennskap til grunnleggende prinsipper for mekanisk modellering.
- Kandidaten har kunnskap om systematisk materialvalg og materialindekser med hovedfokus på mekanisk design.
- Kandidaten har kunnskap om prosesser for forming, sammenføyning og overflatebehandling av ulike materialer.
- Kandidaten har kunnskap om systematisk prosessvalg.

Ferdigheter

- Kandidaten kan anvende dataprogrammet «CES Edupack» som et verktøy i systematisk materialvalg og prosessvalg.
- Kandidaten kan gjøre systematisk materialvalg og prosessvalg for utvalgte applikasjoner med hovedfokus på mekanisk design og kan begrunne sine valg.
- Kandidaten kan utføre beregninger og analyse av enkle mekaniske modeller i dataprogrammet «SolidWorks».
- Kandidaten kan planlegge og gjennomføre laboratoriearbeid innen utvalgte materialtekniske prosesser.

Generell kompetanse

- Kandidaten kan formidle prosjektarbeid skriftlig og muntlig og delta i faglige diskusjoner innen prosess og materialvalg.
- Kandidaten har innsikt i miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av material- og prosessvalg, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid, datalab og laboratoriearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk datalab i SolidWorks
  • Obligatorisk prosjekt
  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Utsat eksamen: august

Utsatt eksamen kan bli muntlig.

 

4 av 5 øvinger må være godkjent.

Alle laboratoriearbeid må være godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, Materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Michael F. Ashby: Materials Selection in Mechanical Design, Butterworth-Heinemann, 4. Utgave, 2011.Utdelt litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK2004 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.