TMAK1002 - Materialteknologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

- Faste stoffers struktur (metaller, keramer, polymere og kompositter)
- Defekter og herdemekanismer.
- Mekaniske egenskaper til materialer og måling av dem.
- Diffusjon i faste stoffer.
- Fasediagram og fasetransformasjoner med fokus på stål- og aluminiumslegeringer.
- Egenskaper og anvendelse av de viktigste metallegeringene, keramer, polymere og kompositter.
- Miljømessige konsekvenser ved produksjon og bruk av materialer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om faste stoffers struktur.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om defekter og herdemekanismer.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om mekaniske egenskaper til materialer.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om diffusjon i faste stoffer.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om fasediagram og fasetransformasjoner med fokus på stål- og aluminiumslegeringer.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om egenskaper og anvendelse av de viktigste metallegeringene, keramer, polymere og kompositter.

Ferdigheter:
- Kandidaten kan anvende fasediagram for å analysere og bestemme mikrostrukturen til metalliske materialer.
- Kandidaten kan gjennomføre laboratoriearbeid innen utvalgte tema og dokumentere arbeidet i skriftlige rapporter.
- Kandidaten kan anvende dataverktøyet Python for numeriske beregninger for utvalgte problemstillinger innen materialteknologi.
- Kandidaten kan anvende dataverktøyet CES Edupack på et enkelt nivå.

Generell kompetanse:
- Kandidaten har grunnleggende innsikt i miljømessige konsekvenser ved produksjon og bruk av materialer, og kan sette disse i et livsløpsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: august

Utsatt eksamen kan bli muntlig.

 

6 av 8 obligatoriske øvinger må være godkjent.

Alle laboratorieoppgaver må være godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, Materialteknologi eller Olje- og gassteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

William D. Callister og David G. Rethwisch: Materials science and engineering. SI version., Wiley, 9.utgave, 2014

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAK1001 4.0 01.09.2017
TMAK2001 6.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.