course-details-portlet

TMA4185 - Kodeteori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i algebraisk kodeteori for lineære blokkoder, sykliske koder og konvolusjonskoder, samt i den underliggende matematikken. Blant annet behandles følgende temaer: Skranker for kodeparametere; egenskaper, koding og dekoding for Hamming-koder;
Reed-Muller-koder; BCH-koder og Reed-Solomon-koder;
Berlekamp-Massey-algoritmen og Viterbi-algoritmen for bruk i dekoding.
Endelige kropper. Lineæralgebra over endelige kropper. Potensringer. Undervises annethvert år, neste gang vår 2019.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner egenskaper ved og algoritmer for koding og dekoding av lineære blokkoder, sykliske koder og konvolusjonskoder. Studenten har oversikt
over teorien for aritmetikk i endelige kropper, lineæralgebra over endelige kropper og potensringer.

2. Ferdigheter: Studenten behersker aritmetikk i endelige kropper og lineæralgebra over endelige kropper. Studenten kan bruke forskjellige algoritmer og teknikker for koding og dekoding av koder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5032 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 27.05.2019 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 21

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 08.08.2019
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU