TMA4185 - Kodeteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i algebraisk kodeteori for lineære blokkoder, sykliske koder og konvolusjonskoder, samt i den underliggende matematikken. Blant annet behandles følgende temaer: Skranker for kodeparametere; egenskaper, koding og dekoding for Hamming-koder;
Reed-Muller-koder; BCH-koder og Reed-Solomon-koder;
Berlekamp-Massey-algoritmen og Viterbi-algoritmen for bruk i dekoding.
Endelige kropper. Lineæralgebra over endelige kropper. Potensringer. Undervises annethvert år, neste gang vår 2019.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner egenskaper ved og algoritmer for koding og dekoding av lineære blokkoder, sykliske koder og konvolusjonskoder. Studenten har oversikt
over teorien for aritmetikk i endelige kropper, lineæralgebra over endelige kropper og potensringer.

2. Ferdigheter: Studenten behersker aritmetikk i endelige kropper og lineæralgebra over endelige kropper. Studenten kan bruke forskjellige algoritmer og teknikker for koding og dekoding av koder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5032 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.