course-details-portlet

TMA4185 - Kodeteori

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i algebraisk kodeteori for lineære blokkoder, sykliske koder og konvolusjonskoder, samt i den underliggende matematikken. Blant annet behandles følgende temaer: Skranker for kodeparametere; egenskaper, koding og dekoding for Hamming-koder; Reed-Muller-koder; BCH-koder og Reed-Solomon-koder; Berlekamp-Massey-algoritmen og Viterbi-algoritmen for bruk i dekoding. Endelige kropper. Lineæralgebra over endelige kropper. Potensringer.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner egenskaper ved og algoritmer for koding og dekoding av lineære blokkoder, sykliske koder og konvolusjonskoder. Studenten har oversikt over teorien for aritmetikk i endelige kropper, lineæralgebra over endelige kropper og potensringer. 2. Ferdigheter: Studenten behersker aritmetikk i endelige kropper og lineæralgebra over endelige kropper. Studenten kan bruke forskjellige algoritmer og teknikker for koding og dekoding av koder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Emnet gis på våren i oddetallsår.

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5032 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 08.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU