TM8111 - Identitet-basert kryptografi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gis annet hvert år, ved behov, neste gang høst 2018. Identitet-basert kryptering (IBE) er en form for offentlig-nøkkel kryptering der en brukers offentlige nøkkel er noen unik informasjon om brukerens identitet som er kjent (f.eks brukerens e-postadresse). Ideen ble først foreslått av Adi Shamir i 1984, og den virket veldig attraktivt fordi det er ikke nødvendig å ha en identitet-basert offentlig nøkkel før kryptering. Ideen ble ikke implementert før 2001, men i dag er IBE en pulserende forskningsfelt og IBE anses som et alternativ til den klassiske PKI infrastrukturen.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Oppnå grunnleggende kunnskaper om hvilke prinsipper og metoder som legges til grunn ved identitet-basert kryptering (IBE): sikkerhetsmodeller, sikkerhets bevis teknikker, forskjellige implementeringer, samt noen av de iboende problemene som følger med denne type kryptografiske ordninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og diskusjoner. Sluttrapport basert på kursmaterialet og de siste artiklene om identitet-basert kryptering publisert på ePrint. Avsluttende muntlig eksamen som inkluderer presentasjon av sluttrapporten og svar på muntlige spørsmål. Karakterregel er bestått/ikke bestått, hvor en fastsatt poenggrense 70/100 poeng (70%) gir kandidaten karakter bestått.

Obligatoriske aktiviteter

  • Sluttrapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

1. “Introduction to Identity-Based Encryption”, Luther Martin, ARTECH HOUSE, INC, 2008,
2. “Identity-Based Cryptography”, Edited by Marc Joye, Thomson R&D, France, and, Gregory Neven IBM Zürich Research Laboratory, Switzerland, IOS Press, 2009,
3. “Identity-Based Encryption”, Sanjit Chatterjee, Palash Sarkar, Springer Science+Business Media, LLC 2011
Siste artikler lagt ut på Kryptologi Eprint Arkiv

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.