course-details-portlet

TM8111 - Identitet-basert kryptografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 40/100 A
Muntlig eksamen 60/100 D

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2022. Identitet-basert kryptering (IBE) er en form for offentlig-nøkkel kryptering der en brukers offentlige nøkkel er noen unik informasjon om brukerens identitet som er kjent (f.eks brukerens e-postadresse). Ideen ble først foreslått av Adi Shamir i 1984, og den virket veldig attraktivt fordi det er ikke nødvendig å ha en identitet-basert offentlig nøkkel før kryptering. Ideen ble ikke implementert før 2001, men i dag er IBE en pulserende forskningsfelt og IBE anses som et alternativ til den klassiske PKI infrastrukturen.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Oppnå grunnleggende kunnskaper om hvilke prinsipper og metoder som legges til grunn ved identitet-basert kryptering (IBE): sikkerhetsmodeller, sikkerhets bevis teknikker, forskjellige implementeringer, samt noen av de iboende problemene som følger med denne type kryptografiske ordninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og diskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Sluttrapport

Mer om vurdering

To deler gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet en sluttrapport og en muntlig avsluttende eksamen som teller henholdsvis 40 og 60% av sluttkarakteren. Sluttrapporten skal basere seg på kursmaterialet og på de siste artiklene om identitet-basert kryptering publisert på ePrint. Den avsluttende muntlig eksamen inkluderer en presentasjon av sluttrapporten og svar på muntlige spørsmål. Karakterregel for emnet er bestått/ikke bestått, hvor en fastsatt poenggrense 70/100 poeng (70%) gir kandidaten karakter bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

1. “Introduction to Identity-Based Encryption”, Luther Martin, ARTECH HOUSE, INC, 2008, 2. “Identity-Based Cryptography”, Edited by Marc Joye, Thomson R&D, France, and, Gregory Neven IBM Zürich Research Laboratory, Switzerland, IOS Press, 2009, 3. “Identity-Based Encryption”, Sanjit Chatterjee, Palash Sarkar, Springer Science+Business Media, LLC 2011 Siste artikler lagt ut på Kryptologi Eprint Arkiv

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet og pålitelighet
  • Telematikk
  • IKT
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU