TLOG3007 - Ledelse av integrerte verdikjeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Hensikten med kurset er å gi praktisk og teoretisk innsikt i hvordan bedrifter kan lede integrerte verdikjeder og -nettverk.

Faget vil dekke emner som:
-Karakteristikker ved leverandørrelasjoner
-Klassifisering av leverandører og leverandørrelasjoner
-Leverandørutvikling
-Integrering i verdikjeder og -nettverk
-Strategiske allianser
-Innkjøps- og outsourcingsstrategier
-Innkjøpsstrategi
-Forhandlinger
Innovasjon i samarbeid med leverandører
-Ledelse av leverandørnettverk

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan utvikling og ledelse av leverandørrelasjoner og-nettverk kan styrke konkurransekraften og effektiviteten til en virksomhet.
- Kandidaten skal ha kunnskap om de ulike samarbeidsaktørene, samarbeidsformer og utvikling av relasjoner mellom bedrifter i forbindelse med verdibaserte leveranser.
- Kunnskap om hvordan slike relasjoner henger sammen i industrielle nettverk.

Ferdighet
- Kandidaten skal kunne anvende metoder for klassifisering av leverandører .
- Kandidaten skal kunne analysere og vurdere leverandørrelasjoner og nettverk.
- Kandidaten skal forstå hvordan bedrifter kan skape og levere verdi til leverandører, mellomledd og nye og eksisterende kunder.
- Kandidaten skal være i stand til å finne løsninger på de utfordringer som ligger i å integrere bedrifter i en kjede.
- Kunne delta i og lede forhandlinger

Generell kompetanse
-Kandidaten skal være i stand til å vurdere problemstillinger knyttet til leverandørhåndtering i verdikjeder og -nettverk og finne passende metoder for løsning.
-Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan innsikt i ulike teorier om leverandørrelasjoner og -nettverk kan bedre bedriftens verdiforståelse, verdiskaping og verdileveranser.
-Kandidaten skal ha evne til å løse problemer sammen med andre, samt å kunne kommunisere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver med presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk gruppebasert deltaking i forhandlinger
  • Obligatorisk rapport

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mars.

Obligatoriske arbeidskrav: 2/3 av øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen. Praktisk øving i forhandlinger må være gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensninger

Kursmateriell

Det vil bli informert om pensumlitteratur ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 18.12.2017 09:00 A061, eksamensrom U-etg. A-bygg , DI42 , Storhall del 2 , B211- 2.etg. , C006 - underetg.
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.