TLOG2003 - Operasjonsanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 30 dager

Faglig innhold

Modellering
Lineærprogrammering og
Heltallsprogramering
Beslutningsteori
Køteori
Lagermodeller
Prosjektstyring i et operasjonsanalyseperspektiv

Læringsutbytte

***Kunnskap: Kandidaten skal ha kunnskap om hva operasjonsanalyse er og hvordan det kan brukes til å løse utvalgte logistikkproblemer. Kandidaten skal forstå og kunne anvende sentral terminologi innen fagområdet operasjonsanalyse. Kandidaten skal kjenne til egenskaper ved lineær programmeringsmodeller. Kandidaten skal kjenne til typiske nettverksmodeller for enkle distribusjonskjeder. Kandidaten skal kjenne til en 7-stegs modelleringsprosess og hvordan en bygger opp gode regnearkmodeller i Excel.

***Ferdighet: Kandidaten skal kunne gjenkjenne, modellere og løse en lineær programmeringsmodell i Excel. Kandidaten skal kunne analysere resultater av løsning på et lineært programmeringsproblem av ved hjelp av Excels sensivitetsanalyse og på bakgrunn av dette anbefale løsninger. Kandidaten skal kunne modellere og løse en stokastisk simuleringsmodell i Excel. Kandidaten skal kunne gjenkjenne, modellere og løse sentrale nettverksmodeller i Excel. Kandidaten skal kunne bruke beslutningsteori for å gjøre beslutninger under usikkerhet. Kandidaten skal kunne beregne sentrale parameter innen kø-teori.

***Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne vurdere operasjonsanalytiske problemstillinger og finne passende løsningsmetoder. Kandidaten skal være i stand til å gi en kritisk vurdering av egne løsninger på operasjonsanalytiske problemer. Kandidaten skal ha evne til å løse problemer i samarbeid med andre, samt å kunne kommunisere disse.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning med øvinger
- Individuelle øvinger
- Gruppeoppgaver med innlevering

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: august

Obligatorisk arbeidskrav er 4 av 4 øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, logistikk, NTNU, Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 28.05.2018 09:00

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.