TLOG1002 - Datateknikk, kontrakts- og transportrett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

ERP systemer,
-tekstbehandling og rapportskriving med visualisering og beregning av matematiske uttrykk
-teknisk bruk av regneark, med vekt på problemløsing og visualisering, makroer, flytskjema.
-Innføring i generell jus.
-Avtalerett, kontrakter og standarder.
-Lover og regler for nasjonal og internasjonal godstransport
-INCOTERMS

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha grunnleggende kjennskap til å bruke programvare til beregninger, analyser, visualisering og rapportskriving.
Kandidaten skal ha grunnleggende forståelse av ERP systemer, implementering og bruk av disse.
Kandidaten skal ha oversikt over nasjonale og internasjonale avtaler og lovregler, konvensjoner og rettspraksis innenfor handels- og transportrelatert virksomhet, hvor også vare- og transportforsikringer inngår.

Ferdigheter:
-Kandidaten skal kunne anvende de vanlige kontorapplikasjoner (tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy osv.), lage makroer, tegne logisk flytskjema og utføre enkel programmering med Visual Basic.
-Kandidaten skal kunne anvende sin kunnskap om kontrakts- og transportrett i sin yrkesmessige praksis og forstå følger av kontraktsbrudd.

Generell kompetanse:
-Kandidaten skal kunne bruke dataverktøy i sin yrkesutøvelse.
-Kandidaten kan utøve sitt yrke med høy etisk standard.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt og arbeid på datasal.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger - datateknikk
  • Obligatoriske øvinger - Kontrakts- og transportrett

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.

Obligatoriske øvinger, 2/3 kreves godkjent for å gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, logistikk, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Lærebøker kompendier vil bli oppgitt ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.