TKT4124 - Mekanikk 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Prinsippet om virtuelt arbeid. Plastifisering, bruddberegninger og flyteledd. Tøyningsenergi. Virtuelle forskyvninger og virtuelle krefter. Enhetslastmetoden. Statisk ubestemte systemer. Temperaturdeformasjoner. Prinsippet om stasjonær potensiell energi. Rayleigh-Ritz' metode. Kontinuumsmekanikk/elastisitetsteori: Spenninger og likevekt, tøyninger og kompatibilitet, materiallov. Løsningsteknikker. Klassisk tynnplateteori. Anvendelser innen skive- og plateteori.

Læringsutbytte

Mekanikk 3 er det første studieretnings-spesifikke emnet i faststoffmekanikk for studenter som velger fordypning i konstruksjonsteknikk eller industriell mekanikk ved MTBYGG, MTING og MTPROD. Emnet inneholder klassiske metoder for beregning av konstruksjoner samt en introduksjon til generell elastisitetsteori. Det bygger bro mellom grunnkursene Mekanikk 1 og 2 og videregående emner som har fokus på numeriske løsningsmetoder.

Kurset er en fortsettelse av Mekanikk 2, og behandler faststoff mekanikk mer generelt. Kurset består av to deler. Del en dekker virtuelt arbeid og prinsippet om stasjonær potensiell energi, anvendt for staver, bjelker og rammer. Del to presenterer elastisitetsteori anvendt for plane problemer. Kurset gir nødvendig bakgrunn i elastisitetsteori og energimetoder for TKT4180 og TKT4192.

Læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Sentrale energibegreper: Tøyningsenergi og potensiell energi
- Forskjell på og bestemmelse av elastisk og plastisk momentkapasitet
- Energiprinsipper: Virtuelt arbeid og stasjonær potensiell energi
- Virtuelle forskyvningers prinsipp og virtuelle krefters prinsipp
- Bakgrunn for og bruk av enhetslastmetoden
- Rayleigh-Ritz’ metode
- Generell definisjon av spenning og tøyning i elastisitetsteorien
- Definisjonen av skiver og plater og enkle beregninger av slike komponenter

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Bestemme krefter i en konstruksjon ved bruk av prinsippet om virtuelt arbeid eller prinsippet om stasjonær potensiell energi
- Regne ut plastisk bruddlast i en konstruksjon ved bruk av flyteleddberegning
- Bruke enhetslastmetoden til å bestemme deformasjoner pga last eller temperatur eller responsen i statisk ubestemte systemer
- Bruke Rayleigh-Ritz’ metode til å finne tilnærmede løsninger for bjelke-, skive- og plateproblemer

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Bakgrunn for og ulike applikasjoner av arbeids- og energiprinsipper i statikk
- Grunnleggende tredimensjonal elastisitetsteori
- Tynnplateteorien

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 15.12.2017 09:00 E4 , E5 , E6 , R41 , KJL21 , KJL1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.