TKP4106 - Prosessmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Prosessmodellering krever kunnskap om konserveringprinsipper, transport, kjemiske reaksjoner, termodynamikk og matematisk fysikk. Disse modellene bygger vi systematisk slik at vi har akkurat de deler vi trenger, hverken mer eller mindre. I den globale løsningen av problemet blir modellene formulert som matematiske uttrykk og vi lærer hvordan vi bruker numeriske metoder og programmeringsspråk for å løse disse effektivt. Eksempler fra forskjellige deler av vårt fagområde blir brukt som illustrasjon. Programmering som et matematisk verktøy representerer en viktig del av kurset.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Inneha et fugleperspektiv på modellering.
- Integrere essensen av ulike fagområder.
- Programmere algoritmer og numeriske metoder ved hjelp av en datamaskin.
- Foreta en komplett prosessabstraksjon.
- Sette opp og løse ulike prosessmodeller.
- Foreta valg av metoder for numerisk integrasjon og løsning av ikke-lineære likninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingene må være innlevert og godkjent for å kunne ta eksamen. De obligatoriske øvingene kan bli erstattet med mindre semesterprøver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Matematikk 1 og 2 ,lineær algebra, fysikalsk kjemi, kjemisk prosessteknologi.

Kursmateriell

Kompendium, øvinger og løsninger, tilleggsmateriell.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 05.12.2017 09:00 D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.