course-details-portlet

TKJE3004 - Stoffseparasjon og prosesskjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Stoffseparasjon ved hjelp av destillasjon og gassabsorpsjon.

Beregninger av material- og energibalanser for ett-trinns og flertrinns system både med og uten reaktor og resirkulering.

Læringsutbytte


Kandidaten har grunnleggende kunnskap om destillasjon.

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om gassabsorpsjon.

Kandidaten har grunnleggende kunnskap om material- og energibalanseberegninger for prosesser både uten og med reaktor, og både uten og med resirkulasjon.

Kandidaten kan utføre enkle beregninger og har grunnleggende kunnskap om tilhørende teknisk utstyr.

Kandidaten kan innhente og bearbeide nødvendig informasjon for beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 timer), teoriøvinger (30 timer) og selvstudium (190 timer).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemiddel:
Alle kalkulatorer med følgende begrensninger:
- Skal ikke ha kommunikasjonsmuligheter med andre dataenheter
- Tillates ikke tilkoplet strøm
- Skal ikke støye
- Skal ikke ha annet avlesningsutstyr enn display
- Skal bare utgjøre én - 1 – gjenstand
- Skal ha lommeformat
-Aylward and Findlays SI Chemical Data (Blackman & Gahan)
-Tabeller og formelsamling for ingeniørhøyskolen (Cappelen, Dalen, Hanssen mfl.).

Utsatt skriftlig eksamen: mars
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, materialteknologi eller olje- og gassteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical data, Wiley 7. utg, 2014.

Felder Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, 4. utg. 2005.

Geankoplis, Transport processes Separation Process Principles, Pearson, 4. utg, 2014.

Utlevert materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4105 3.0 01.09.2018
TKP4110 3.7 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 11.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU