TKJE2002 - Fysikalsk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Enheter, ideell gasslov og van der Waals tilstandsligning, termodynamikk, faselikevekter, kolligative egenskaper, elektrolyttløsninger, elektrokjemi og reaksjonskinetikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har kunnskap i termodynamikk.
Kandidaten har grunnleggende kunnskap om faselikevekter.
Kandidaten har bred og grunnleggende kunnskap i elektrokjemi.
Kandidaten har kunnskap om reaksjonskinetikk.

Ferdigheter:
Kandidaten kan løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor termodynamikk, elektrokjemi og reaksjonskinetikk.
Kandidaten kan gjennomføre enkle forsøk i fysikalsk kjemi, dokumentere arbeidet og rapportere resultatene.

Generell kompetanse:
Kandidaten har tilstrekkelig grunnlag for videre studier innen fagområdene korrosjon, kjemiteknikk og termodynamikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Hjelpemidler på eksamen: SI Chemical Data og bestemt, enkel kalkulator.

 

6 av 6 laboratorieoppgaver med obligatorisk oppmøte og 7 av 10 øvinger må være godkjent.

 

Utsatt eksamen: mai/juni

Utsatt eksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen hvis emneansvarlig finner det hensiktsmessig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi eller Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utg, 2014.
Morten Helbæk og Signe Kjelstrup: Fysikalsk kjemi, Fagbokforlaget, 2. utg, 2006 eller Peter Atkins og Julio De Paula: Physical Chemistry, Oxford University Press, 10. th. ed. 2014.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4202 5.0 01.09.2017
TMT4276 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 13.12.2017 09:00 Storhall del 2 , DI42 , Datasal 10349
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.