TKJE2001 - Organisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Organiske forbindelsers egenskaper. Stereoisomeri. Resonans og induktiv effekt, struktur og reaktivitet. De viktigste stoffklasser og karakteristiske reaksjoner, reaksjons-mekanismer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har kunnskap om nomenklatur, stereokjemi, resonans og organiske forbindelsers fysikalske egenskaper.
Studenten har grunnleggende kunnskap om organisk-kjemiske reaksjoner og mekanismer.
Studenten har kjennskap til enmer innen organisk-kjemisk forskning.

Ferdigheter

Studenten kan gjenomføre enkle organisk-kjemiske laboratorieforsøk
Studenten kan formidle resultater fra organisk-kjemiske laboratorieforsøk i enkle rapporter
Studenten kan benytte elektroniske verktøy for å tegne kjemiske strukturer og gjøre enkle simuleringer og navnsettingsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske Arbeidskrav:

Laboriatorieøvinger med obligatorisk oppmøte. 8 av 8 må være godkjent for å kunne ta eksamen.

 

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim eller Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årstudium, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Paula Yurkanis Bruice: Essential Organic Chemistry, Pearson Education, 2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.