TKJE1002 - Generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Definisjon av sentrale begreper - f.eks. mol.
Støkiometri (balansering av reaksjonslikninger og beregninger på grunnlag av slike likninger).
Grunnstoffers oppbygging, periodesystemet, uorganisk nomenklatur, elementær bindingsteori,
spektroskopi.
Kjemiske reaksjoner i vannløsning.
Gasser og gasslovene med hovedvekt på ideelle gasser.
Kjemiske likevekter, Le Chateliers prinsipp.
Syrer, baser, bufferløsninger.
Løselighet og kompleksionlikevekter.
Elektrokjemi.

Læringsutbytte

Generell kunnskap
Studenten har grunnleggende kunnskap om grunnstoffers oppbygging,
periodesystemet og kjemisk binding.
Studenten har grunnleggende kunnskap om balansering av reaksjonslikninger og beregninger på grunnlag av slike likninger (støkiometri).
Studenten har grunnleggende kunnskap om gasser og gasslovene.
Studenten har grunnleggende kunnskap om kjemisk likevekt.
Studenten har grunnleggende kunnskap om syrer, baser og bufferløsninger.
Studenten har grunnleggende kunnskap om elektrokjemi.

Ferdigheter
Studenten skal kunne gjennomføre enkle kjemiske forsøk, dokumentere resultater i laboratoriejournaler og skrive enkle rapporter ut fra standardiserte metoder.

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne håndtere kjemikalier forskriftsmessig og benytte HMS data.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teoriøvinger og laboratoriearbeid med obligatorisk tilstedeværelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

8 praktiske laboratorieøvinger med innlevering av 8 rapporter må være godkjent for a kunne fremstille seg til eksamen. Minst 9 av totalt 12 individuelle teoriøvinger må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

 

Tillatte hjelpemidler på eksamen:

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley. Kalkulatorer kategori B.

 

Utsatt: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)
Bioteknologi og kjemiingeniørfag (FTÅRKJ)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi, NTNU, Trondheim, Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim, Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi, NTNU, Trondheim eller Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årstudium, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave, 2014. Nivaldo J. Tro: Chemistry. A molecular apporach, 4. utgave, Pearson Prentice Hall, 2017. Støttelitteratur: James E. Brady og Lasse Postmyr: Generell kjemi-grunnlag og prinsipper, 2. utgave, Tapir forlag, 2000. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 08.12.2017 09:00 Hall A , Datasal 10349, bygg 10 , DI172 , DI42
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 06.06.2018 09:00 Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.