course-details-portlet

TKJ4205 - Molekylmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Det gis en introduksjon til beregningsmetoder basert på molekylær kvantemekanikk, statistisk mekanikk og informatikk med fokus på molekylære systemer. Metodene som presenteres er Hartree-Fock og densitetsfunksjonalteori, kraftfeltsmetoder, molekyldynamikk og Monte Carlo simuleringer, energiminimeringer og konformationsanalyse, solvatiseringsmodeller og frie energiberegninger, periodiske systemer og kjemoinformatikk.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • Gjøre rede på et overordnet nivå for de ulike metodene som presenteres i kurset
 • Gjennomføre enkle typer av beregninger
 • Foreslå en lemplig beregningsmetode for en gitt problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

A. R. Leach: Molecular modelling: Principles and applications, 2nd ed, Prentice Hall, Harlow, 2001.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3088 7.5
KJ8902 7.5 HØST 2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Materialer og bearbeiding - materialmodellering
 • Molekylær biofysikk
 • Termodynamikk
 • Material- og faststoffysikk
 • Fysikalsk kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 30
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU