course-details-portlet

TKJ4205 - Molekylmodellering

Om emnet

Faglig innhold

Det gis en introduksjon til beregningsmetoder basert på molekylær kvantemekanikk, statistisk mekanikk og informatikk med fokus på molekylære systemer. Metodene som presenteres er Hartree-Fock og densitetsfunksjonalteori, kraftfeltsmetoder, molekyldynamikk og Monte Carlo simuleringer, energiminimeringer og konformationsanalyse, solvatiseringsmodeller og frie energiberegninger, periodiske systemer og kjemoinformatikk.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Gjøre rede på et overordnet nivå for de ulike metodene som presenteres i kurset
- Gjennomføre enkle typer av beregninger
- Foreslå en lemplig beregningsmetode for en gitt problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

A. R. Leach: Molecular modelling: Principles and applications, 2nd ed, Prentice Hall, Harlow, 2001.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3088 7.5
KJ8902 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: 

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Materialer og bearbeiding - materialmodellering
 • Molekylær biofysikk
 • Termodynamikk
 • Material- og faststoffysikk
 • Fysikalsk kjemi
 • Kjemisk prosessteknologi
 • Kjemi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU