course-details-portlet

TIØ5200 - Prosjektorganisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Introduksjon til systemteori. Styring og regulering i systemperspektiv. Organisering - grunnleggende prinsipper og utforming. Prosjektets organisasjonsstrukturer. Investeringer og prosjektøkonomi Etablere og organisere gruppearbeid. Verktøy for å forbedre gruppens produktivitet og effektivitet. Motivere prosjektgrupper.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
- Emnet er obligatorisk i 1. årskurs i M.Sc. Programme in Project Management (PROMAN) og skal bidra til å oppfylle programmets læringsmål.

Emnet skal formilde følgende kunnskaper;
- Generell kunnskap om prosjekter og prosjektarbeid
- Generell kunnskap om finansiering og økonomistyring av prosjekter
- Spesifikk kunnskap om systemteori som tilnærming og verktøy for styring og organiserign av prosjekter
- Generell kunnskap om grunnleggende prinsipper for organisering og organisasjonsutforming
- Spesifikk kunnskap om intre og ytre organisering av prosjekter
- Spesifikk kunnskap om etablering, organisering og forbedring av prosjektteam
- Spesifikk kunnskap om motivasjon og ledelse av prosjektmedarbeidere.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å;
- Vurdere og utarbeide forslag til organisering av prosjekter i ulike kontekster
- Analysere, vurdere og utarbeide tiltak til forbedring av hvordan ledelse utøves i prosjekter.

Andre viktige læringsmål:
- Studentene skal gjennom klasseromsbaserte diskusjoner og casebaserte øvinger utvikle evner og ferdigheter innen anvendelse av teori og erfaringer for å finne praktiske løsninger på skisserte problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppebaserte, obligatoriske øvinger. Diskusjoner i auditoriet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Project Management (MSPROMAN)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet MSPROMAN/Project Management og studenter ved samarbeidende program (MTIØT).

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
09.12.2020

Innlevering
09.12.2020


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU