course-details-portlet

TIØ5200 - Prosjektorganisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Introduksjon til systemteori. Styring og regulering i systemperspektiv. Organisering - grunnleggende prinsipper og utforming. Prosjektets organisasjonsstrukturer. Investeringer og prosjektøkonomi Etablere og organisere gruppearbeid. Verktøy for å forbedre gruppens produktivitet og effektivitet.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: - Emnet er obligatorisk i 1. årskurs i M.Sc. Programme in Project Management (PROMAN) og skal bidra til å oppfylle programmets læringsmål. Emnet skal formilde følgende kunnskaper; - Generell kunnskap om prosjekter og prosjektarbeid - Generell kunnskap om finansiering og økonomistyring av prosjekter - Spesifikk kunnskap om systemteori som tilnærming og verktøy for styring og organiserign av prosjekter - Generell kunnskap om grunnleggende prinsipper for organisering og organisasjonsutforming - Spesifikk kunnskap om intre og ytre organisering av prosjekter - Spesifikk kunnskap om etablering, organisering og forbedring av prosjektteam -. - Generell kunnskap om lederskap i prosjekter. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å; - Vurdere og utarbeide forslag til organisering av prosjekter i ulike kontekster - Analysere, vurdere og utarbeide tiltak til forbedring av hvordan ledelse utøves i prosjekter. Andre viktige læringsmål: - Studentene skal gjennom klasseromsbaserte diskusjoner og casebaserte øvinger utvikle evner og ferdigheter innen anvendelse av teori og erfaringer for å finne praktiske løsninger på skisserte problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppebaserte, obligatoriske øvinger. Diskusjoner i auditoriet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Project Management (MSPROMAN)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet MSPROMAN/Project Management og studenter ved samarbeidende program (MTIØT).

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 24
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL515 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU