course-details-portlet

TIØ4230 - Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

For å beholde og videreutvikle sine konkurransefortrinn er det helt nødvendig for teknologibedrifter å forstå dynamikken i innovasjons- og teknologiutviklingsprosesser. Kurset skal ved hjelp av teori og praktiske eksempler gi innsikt i sentrale utfordringer for å kunne lykkes med teknologibasert forretningsutvikling. Modeller for suksessfull markedsorientering og brukermedvirkning, strategier for finansiering av produktutvikling og innovasjon samt porteføljeledelse av utviklingsprosjekter blir gjennomgått i tillegg til forretningsmodeller og beskyttelse av intellektuelle rettigheter i forbindelse med kommersialiseringen av bedriftenes teknologi, produkter og tjenester.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er tilgjengelig for 5-årig masterstudium i teknologiske fag. Kurset forutsetter bakgrunn fra TIØ 4258 Teknologiledelse, eller tilsvarende kunnskaper.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Generell kunnskap om entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling
- Spesifikk kunnskap om forretningsutvikling i etablerte bedrifter
- Spesifikk kunnskap om forretningsutvikling i nye teknologibedrifter med vekstpotensial.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Vurdere og analysere hva som kjennetegner markedsorienterte bedrifter
- Vurdere og analysere hvordan produktutviklingsprosjekter gjennomføres
- Vurdere og analysere bedrifters forretningsmodeller, og hvordan disse kan gi konkurransekraft
- Vurdere og analysere forretningsideers mulige patentbeskyttelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og øvinger/arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1061 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 27.11.2019 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 24
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU