TIØ4216 - Forretningsjus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i de viktigste rettsreglene knyttet til aksjeselskaper, selskapsfinansiering, prosjektfinansiering, arbeidsavtaler, erstatningsrett utenom kontrakt og immaterielle rettigheter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Hensikten med emnet er å gi studentene kunnskap i sentrale emner innenfor forrettningsjus foruten en innføring i rettslig metode.

Ferdigheter:
Studentene skal få et grunnlag for å analysere situasjoner innenfor forretningslivet som medfører behov for et bestemt handlingsmønster for å unngå problemer av rettslig art og selv å bidra til å løse slike problemer.

Generell kompetanse:
Studentene vil få en grunnleggende kompetanse i rettsregler særlig innenfor avtalerett, arbeidsrett, selskapsrett, kreditt og sikkerhetsrett, foruten immateriellrett, særlig åndsrett og patentrett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og casearbeider.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.