course-details-portlet

TFY4530 - Solcellesystemer og materialer, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsordningen omfatter et prosjektarbeid. Dette vil vanligvis være knyttet opp mot løpende forskningsarbeider ved instituttet. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor et valgt tema samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne: - Utføre risikovurdering av eget prosjekt. - Arbeide analyttisk og systematisk innenfor en gitt problemstilling. - Fordype seg i et spesifikt tema innen et valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder. - Tilegne seg kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere denne kunnskap med egne resultater. - Beherske gjennomføring av et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive det å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater, skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder/maler samt presentere resultatene i plenum for medstudenter/fagfolk.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Før oppstart av prosjektarbeidet skal det gjennomføres et obligatorisk HMS kurs som avsluttes med en risikovurdering av egen laboratorieaktivitet. Utover i semesteret vil det også bli gitt obligatorisk opplæring i informasjonssøking/bruk av biblioteket samt en innføring i teknisk rapportskriving og presentasjonsteknikk. I forkant av innlevering av prosjektrapporten vil det bli arrangert et instituttseminar som er obligatorisk for alle studenter. Her skal hver enkelt gi en muntlig presentasjon av sitt prosjektarbeid for faglærere og medstudenter i plenum. Presentasjonen teller som en del av den helhetlige vurderingen når endelig karakter fastsettes. Det er da spesielt i tilfeller hvor det er usikkerhet om karakteren, at kvalitet på presentasjonen (både faglig innhold og framføring) skal benyttes til å avgjøre om karakteren settes opp eller ned. Timeplan for dette opplegget vil oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 20

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU