course-details-portlet

TFY4292 - Kvanteoptikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet danner en basis for den kvantemekaniske beskrivelsen av optikk, lasere og koherente optiske prosesser. Tema som dekkes inkluderer: lysets kvantemekaniske natur, fotoner, fotondeteksjon, koherente og "squeezed" tilstander, lasere og ikkelineær optikk. Videre beskrives eksperimentelle teknikker i kvanteoptikk, som enkelt-frekvens-lasere, enkelt-foton-kilder, foton-tellere, "squeezed" tilstand generatorer. Framtidige realiseringer av kvantedatamaskiner, teleportering og kryptografi vil bli diskutert.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten har oversikt over fagfeltet kvanteoptikk - er i stand til å formulere og behandle matematiske beskrivelser av grunnleggende fenomener i kvanteoptikk, ved hjelp av det kvantiserte elektromagnetiske felt - er i stand til å formulere og behandle matematiske beskrivelser av kvanteoptisk koherens og inkoherens, samt åpne kvantesystemers dynamikk - er i stand til å forstå hvordan moderne eksperimenter i kvanteoptikk gjennomføres, spesielt med tanke på fotondeteksjon, samt beregninger, kryptografi og teleportering innenfor kvantemekanikkens rammer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.
Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering foretas på grunnlag av en hjemmeoppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8908 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Optikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU