course-details-portlet

TFOR0107 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer Bokstavkarakterer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 5 timer Bestått/Ikke bestått

Faglig innhold

Måleenheter, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys, bølger, atomfysikk, grunnleggende kjemi og kjernefysikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
-Kandidaten kjenner til fagets metode og dens anvendelse i realfag
-Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk og elektrisitetslære og redegjøre for enkel atomteori og elektromagnetisk stråling
-Kandidaten kjenner til energibegrepet og kan bruke det i fysiske problemstillinger
-Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter
-Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.
-Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
-Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
-Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
-Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse
-Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
-Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
-Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
-Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen:
- Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2.
- Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.
- Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Casio FXCG50, Texas instrument TI-82, Texas Instrument 84 Plus
Obligatoriske arbeidskrav:
Det gjennomføres 10 arbeidskrav i løpet av året. 8 valgfrie av disse kreves godkjent
Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Realfagskurs 1/2 årig (FTREALFAG)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Jerstad, Sletbak og Grimnes: Rom Stoff Tid, forkurs, grunnbok. Cappelen, 2016. 

Utlevert materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen

Utlevering 09.04.2021

Innlevering 09.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU