TFE4560 - Nanoelektronikk og fotonikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Individuelt.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten skal ved gjennomføring av prosjektoppgaven få dybdekunnskap innen et utvalgt tema innen nanoelektronikk og fotonikk.

FERDIGHETER:
Prosjektoppgaven skal gi kandidaten ferdigheter i å gjennomföre et selvstendig fordypningsprosjekt, samt den nødvendige arbeitsmetodikk og evne til muntlig presentasjon av resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.