course-details-portlet

TFE4202 - Sensorsystemer - design 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Design og praktisk utvikling av et dedikert sensorsystem: Behovsanalyse; Definering av tekniske og funksjonelle krav; Kostnadsanalyse; Utvikling av en målesystemprototyp ved bruk av nødvendige verktøy som: simuleringsverktøy og/eller spesialisert programvare; Praktisk realisering av et sensorsystem; Planlegging og dokumentering av prosjektarbeidet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:- ha avansert kunnskap innenfor design av sensorsystemer og spesialisert innsikt i en gitt problemstilling innen sensormåleteknikk- anvende kunnskap på å lage et dedikert sensorsystemFerdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:- kunne designe og bygge et sensorsystem etter definerte krav.- kunne dokumentere et prosjekt ifølge spesifiserte retningslinjer.Generell kompetanseKandidaten kan:- analysere et teknologiproblem og deretter planlegge, gjennomføre og dokumentere prosjektet- formidle resultater av selvstendig arbeid.- kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor design av sensorsystemer, både med spesialister og til allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, laboratorieaktivitet

Mer om vurdering

Vurdering gjøres på bakgrunn av innlevert rapport 60% og videopresentasjon 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Karakter A-F. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU