course-details-portlet

TFE4166 - Fotonikk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en grundig forståelse av fysiske prinsipper og effekter som danner grunnlaget for fotoniske komponenter og systemer. Emnet skal også gi en oversikt over praktiske fotoniske komponenter, samt gi en innføring i anvendelser av disse innen optiske kommunikasjonssystemer. Følgende temaer dekkes: foton-optikk, foton-atom interaksjon, laserforsterkere, resonatoroptikk, lasere, halvlederoptikk, halvleder kilder og detektorer, fiberoptikk og optisk kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har
- avansert kunnskap om fotoners egenskaper, foton-atom interaksjon, og foton kilder og detektorer
- inngående kunnskap om bølgeutbredelse i optiske fibre
- detaljert kunnskap om oppbygging, ytelses og begrensninger i optiske kommunikasjonssystemer

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- utføre detaljert beregninger av funksjonskarakteristikker til fotoniske komponenter
- utføre detaljerte design av fotoniske systemer basert på fotoniske komponentmodeller
- bruke avansert optisk instrumentering for karakterisering av fotoniske komponenter og systemer

Generell kompetanse:
Kandidaten kan
- samarbeide i gruppe i løsning og gjennomføring av laboratorieoppgaver
- dokumentere resultater fra eksperimentelt arbeid i rapportform
- finne, tolke og bruke relevant faglitteratur for på løse teoretiske og praktiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratorieoppgaver. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FE8801 3.7 01.09.2017
FE8127 3.7 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telekommunikasjon
  • Elektro-optikk/bio-optikk
  • Anvendt optikk
  • Fysikalsk elektronikk
  • Optikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.06.2020

Innlevering 04.06.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU