course-details-portlet

TFE4166 - Fotonikk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en grundig forståelse av fysiske prinsipper og effekter som danner grunnlaget for fotoniske komponenter og systemer. Emnet skal også gi en oversikt over praktiske fotoniske komponenter, samt gi en innføring i anvendelser av disse innen optiske sensor- og kommunikasjonssystemer. Følgende temaer dekkes: foton-optikk, foton-atom interaksjon, laserforsterkere, resonatoroptikk, lasere, halvlederoptikk, halvleder kilder og detektorer, fiberoptikk og optisk kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har

- avansert kunnskap om fotoners egenskaper, foton-atom interaksjon, og foton kilder og detektorer

- detaljert kunnskap om oppbygging, ytelses og begrensninger i optiske systemer

Ferdigheter: Kandidaten kan

- utføre detaljert beregninger av funksjonskarakteristikker til fotoniske komponenter

- utføre detaljerte design av fotoniske systemer basert på fotoniske komponentmodeller

- bruke avansert optisk instrumentering for karakterisering av fotoniske komponenter og systemer

Generell kompetanse: Kandidaten kan

- samarbeide i gruppe i løsning og gjennomføring av laboratorieoppgaver

- dokumentere resultater fra eksperimentelt arbeid i rapportform

- finne, tolke og bruke relevant faglitteratur for på løse teoretiske og praktiske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver. Laboratorieoppgaver er obligatoriske. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics. Second Edition

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FE8801 3.7 HØST 2017
FE8127 3.7 HØST 2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telekommunikasjon
  • Elektro-optikk/bio-optikk
  • Anvendt optikk
  • Fysikalsk elektronikk
  • Optikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU