TFE4166 - Fotonikk II

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Optiske bølgeledere: optiske fibre, integrert optikk. Kontrol av lys: elektrooptikk, akustooptikk, ikke-lineær optikk. Spredning: spontan og stimulert spredning, Rayleigh, Brillouin og Raman spredning. Fotoniske komponenter: multipleksere, svitsjer, modulatorer, filtre. Anvendelser innen optisk kommunikasjon og optisk sensor- og måleteknikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grundig forståelse av optiske prinsipper og effekter som danner grunnlaget for fotoniske systemer. Emnet skal også gi en innføring i praktiske fotoniske komponenter og systemer, og gi en oversikt over anvendelser av fotonikk innen kommunikasjons- og sensorsystemer.

Emnet skal gjøre studentene i stand til å:

Kunnskaper:
- forstå grunnleggende optiske effekter som bølgeledning, elektrooptikk, akustooptikk og ulineæroptikk, anvendt i fotoniske komponenter og systemer
- forstå grunnleggende begreper og formalisme brukt innen fagfeltet fotonikk
- designe og analysere fotoniske komponenter og systemer
- kjenne til oppbygningen av optiske kommunikasjonssystemer
- kjenne til noen anvendelser av fotonikk innen sensor- og måleteknikk.

Ferdigheter:
- kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk, faststoff fysikk, elektromagnetisme og optikk sammen med ny teori til å analysere og designe praktiske fotoniske komponenter og systemer.

Generell kompetanse:
- kunne lese, tolke og oppsummere faglitteratur innen fotonikk
- kunne følge med i den teknologiske utviklingen inne fotonikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratorieoppgaver. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FE8127 3.7 01.09.2017
FE8801 3.7 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 04.06.2018 09:00 D1 , E6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.