course-details-portlet

TET4910 - Elkraftteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faglig tema vil ligge innenfor fagområdet elkraftteknikk, og ett eller flere av følgende underliggende fagområder: elektriske kraftsystemer, elektriske anlegg eller elektrisk energiomforming.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført masteroppgave skal kandidaten ha:
• Inngående kunnskap om teori, metoder, teknikker og verktøy som er relevant for oppgavens tema.

Ferdigheter:
Etter gjennomført masteroppgave skal kandidaten
• Ha utviklet selvstendig evne til forskning.
• Kunne gjennomføre et omfattende litteraturstudie
• Kunne formulere og adressere en spesifisert forskningsoppgave
• Kunne Samle og analysere data fra litteratur / eksperimenter / andre relevante kilder.
• Beherske metoder og teknikker brukt i arbeidet med masteroppgaven.
• Kunne kritisk analysere, reflektere over, og validere et resultat
• Kunne vurdere kunnskap fremskaffet gjennom litteraturstudie og egne resultater fra arbeidet i sammenheng med eksisterende kunnskap innenfor fagfeltet.
• ha utviklet ferdigheter i effektiv rapportskriving.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført masteroppgave skal kandidaten:
• Kunne kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmenheten.
• Ha utviklet evne til prosjektstyring, inkludert fastlegging og gjennomføring av prosjektplan med milepæler, leveranser underveis, statusrapporter etc.
• Ha forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder.
• Bli bevisst faglig integritet og forskningsetiske problemstillinger.
- Kunne bidra til innovasjon og innovasjonsledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid, eventuelt arbeid i mindre grupper, med veiledning. Jevnlige møter med veileder(e).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 15.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU