TEP4915 - Termisk energi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten ha inngående kunnskap innen et eller flere emneområder:
- forbrenningsteknikk og luftforurensning
- bioenergi og avfall
- utslipp av forurensende stoffer fra forbrenning
- rensemetoder og renseteknikk
- industriell varmeteknikk, numerisk varme- og massetransport
- kraft- varmesystemer inkludert gasskraftverk med CO2 fangst
- gassturbiner og turbokompressorer
- miljøsystemanalyse (LCA).

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
- Evaluering av hvilke termisk komponenter som skal benyttes innen termiske prosess og energisystemer
- Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelig metode bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av nye modeller for detaljert analyse
- Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse, masternivå, om termiske energi og prosessystemer. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Mer om vurdering

Ved "ikke bestått" må det skrives en ny masteroppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Natural Gas Technology (MSGASTECH)
Produktutvikling og produksjon (MIPROD)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.