TEP4905 - Industriell prosessteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Masteroppgaven skal gi studenten kunnskap og fordypning innen et spesifikt tema:
- Gassprosessering og LNG
- Kuldetekniske komponenter og systemer
- Kuldetekniske anvendelser i næringsmiddelindustrien
- Avvanning og tørketeknikk
- Flerfaseteknikk
- Industriell varmeteknikk

FERDIGHETER:
Masteroppgaven skal studenten ha ferdigheter om:
- Vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhenting av kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og hvordan kombinere dette med egen kunnskap

GENERELL KOMPETANSE:
Etter fullført masteroppgave:
- Skal studenten ha kompetanse om gjennomføring av et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportering av delresultater og skriving av prosjekt-rapport
- Skal studenten kunne anvende denne kompetansen i utvikling og prosjektering av løsninger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Coastal and Marine Engineering and Management (MSCOMEM)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Natural Gas Technology (MSGASTECH)
Produktutvikling og produksjon (MIPROD)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)
Sustainable Energy (MSSE)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.