TEP4510 - Termisk energi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet består av et selvstendig prosjektarbeid med veiledning på 15 studiepoeng og kan omfatte forbrenningsteknikk og luftforurensning, bioenergi og avfall, utslipp av forurensende stoffer fra forbrenning, rensemetoder og renseteknikk, industriell varmeteknikk, numerisk varme- og massetransport, kraft- varmesystemer inkludert gasskraftverk med CO2 fangst, gassturbiner, turbokompressorer og miljøsystemanalyse (LCA).
Prosjektliste etableres av faglærerne i mars/april hvert år.
Kandidater tildeles prosjektoppgave medio mai.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap innen et eller flere emneområder:
- forbrenningsteknikk og luftforurensning
- bioenergi og avfall
- utslipp av forurensende stoffer fra forbrenning
- rensemetoder og renseteknikk
- industriell varmeteknikk, numerisk varme- og massetransport
- kraft- varmesystemer inkludert gasskraftverk med CO2 fangst
- gassturbiner
- turbokompressorer
- miljøsystemanalyse (LCA).

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
- Evaluering av hvilke termisk komponenter som skal benyttes innen termiske prosess og energisystemer
- Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelig metode bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av nye modeller for detaljert analyse
- Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om termiske energi og prosessystemer. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid på 15 studiepoeng med veiledning. Veiledningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Ved "ikke bestått" må en ny prosjektrapport skrives.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4720 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.