TELE3011 - Ingeniørfaglig systemtenkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Prosjektledelse. Kvalitetsledelse. Gruppeprosesser. Systemtenkning. Fremdriftsplanlegging. Livsløpsanalyser. Oppbygging av tekniske rapporter.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap innen helhetlig systemtenkning
Kandidaten har kunnskap om prosjektledelse og prosjektarbeid.
Kandidaten har kunnskap om kvalitetsledelse.
Kandidaten har kunnskap om samhandlingsmetodikk og gruppedynamikk.

Ferdigheter
Kandidaten kan arbeide tverrfaglig med andre ingeniører i utviklingsprosesser generelt og i samhandlingsmetodikk spesielt.
Kandidaten skal kunne bygge opp og skrive tekniske rapporter og innhente litteratur til slike.

Generell kompetanse
Kandidaten har utviklet team-egenskaper
Kandidaten skal kunne vurdere bærekraftige løsninger og miljø og samfunnsmessige konsekvenser gjennom å anvende livsløpsanalyser.
Kandidaten kan formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og prosjektarbeid i gruppe

Mer om vurdering

Utsatt vurdering: mai/juni

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)
Fornybar energi (FTHINGFEN)

Kursmateriell

Bekjentgjøres på itslearning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A
Vår UTS Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.