TELE3010 - Mikroprosessorsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Mikrokontrollere og systemløsninger. Datablader. Mikrokontrollerfamilien Atmel AVR. Programmering av AVR, hovedsakelig i høynivåspråket C men også i assemblerkode. Systemarkitektur. Minnetyper. Klokkesystem. Avbrudd. I/O-porter. Timere/tellere. Kommunikasjonsbusser. Analog til digital konverter og analog komparator. Power management. Programmeringsteknikker, spesifikasjon, dokumentasjon og testing. Utviklingsutstyr.

Læringsutbytte

Kunnskaper. Kandidaten skal:
- ha grunnleggende kunnskap om mikrokontrollere, kjerne, minne, pinner og periferienheter.
- forstå assemblerkode og hvordan operasjonskoder blir lagret i programminne.
- vite hvordan man programmerer en mikrokontroller i programmeringsspråket C.

Ferdigheter. Kandidaten skal kunne:
- skrive enkel assemblerkode.
- skrive program for mikrokontroller i C.
- konstruere og programmere mikroprosessorsystemer.
- bruke utviklingsutstyr for mikroprosessorer.

Generell kompetanse. Kandidaten skal:
- kunne bruke mikrokontrollere i videre studier og arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgaver på PC.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

2/3 av øvinger må være godkjent. Utsatt eksamen: august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Kursmateriell

Make: AVR Programming, Learning to Write Software for Hardware, Elliot Williams, Maker Media, 2014. Utdelte notater. Eventuelle justeringer publiseres ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 30.05.2018 09:00 Hall B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.