TELE2007 - Kraftelektronikk og motordrifter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Kraftelektronikk: Tyristor, diode, transistor, karakteristikker. Aktiv effekt, reaktiv effekt og over-harmoniske strømmer og spenninger. Modellering og analyse av kraftelektronikk omformerer og under stasjonær drift. En-fase og tre-fase nett-kommuterte omformere. Svitsjede DC-DC og DC-AC omformere med batteri eller vekselstrøms nett som kilde eller last.
Motordrifter: Styring og regulering av omdreiningstallet på de ulike motortypene. Dimensjonering av frekvensomformerdrifter. Virkemåte og oppbygging av elektriske framdrifts-systemer, samt batteriteknologi og ladere.
Anvendelse av kraftelektronikk innenfor industri, transportsektoren, HVDC kraftforsyning og fornybar energi (sol og vind).

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidatene skal forstå
- virkemåte, oppbygging og dimensjonering av de grunnleggende kraftelektroniske kretsene.

Ferdigheter: Kandidatene skal kunne
- analysere og prosjektere ulike energi omformere i framtidens kraftsystemer basert på konvensjonelle og fornybare energi kilder.
- prosjektere og dimensjonere ulike strømrettere for motordrifter

Generell kompetanse:
- studentene har innsikt i grunnleggende kraftelektronikk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorium

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen:
Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Valgfri kalkulator, men som ikke kan regne symbolsk.

Obligatoriske arbeidskrav:
Øvinger antall:12 - godkjent antall: 9
Laboratorieoppgaver: 3 - godkjent antall:3. Obligatorisk tilstedeværelse. Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Kursmateriell

Utdelt kompendium;

Mohan, Undeland, Robbins: Power Electronics: Converters, Applications and Design. 3rd Edition;

Theodore Wildi (6. edition): Electrical Machines, Drives, and Power systems. Laboratoriehefter. Annet utdelt materiale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.