TELE2003 - Signalbehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Analoge og diskrete signaler i tids- og frekvensplan. Punktprøving og aliasing. Nyquists punktprøvingsteorem. C/D og D/C omforming. FIR-filter. IIR-filter. z-transformasjon. LTI-systemer, konvolusjon, impulsrespons, frekvensrespons. Fouriertransformasjon, DTFT, DFT. Analog modulasjon. Bruk av Matlab i signalbehandling.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal
- ha oversikt over grunnleggende egenskaper til analoge og diskrete signaler og se sammenhengen mellom tidsplansrepresentasjon og frekvensplansrepresentasjon.
- ha kjennskap til egenskapene til analoge og diskrete Linære Tidsinvariante (LTI) systemer og hvordan signaler blir påvirket i et LTI-system.
- kjenne til hvordan Matlab kan brukes til modellering og prosessering i signalbehandlingen.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne
- beskrive analoge og diskrete signaler i tids- og frekvensplan.
- beskrive og analysere analoge og diskrete LTI-system med impulsrespons og frekvensrespons.
- beregne utgangssignalet fra et enkelt LTI-system for analoge og diskrete signaler og systemer.
- bruke Matlab til å analysere og filtrere diskrete signaler.

Generell kompetanse:
Kandidaten kjenner til grunnleggende begreper og har forståelse for
sammenhengen mellom signaler og systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendige regneøvinger og
assisterte dataøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske dataøvinger
  • Obligatoriske regneøvinger

Mer om vurdering

2 regneøvinger og 2 dataøvinger kreves innlevert innen fastsatt frist og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

J.H.McClellan, R.W.Shafer, M.A.Yoder, Signal Prosessing First, Prentice Hall. Utdelte notater. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.