TELE1001 - Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

TEKNOLOGIHISTORIE, HMS, STUDIETEKNIKK og PSYKOLOGI:
Teknologihistorie, generelt om teknologi og vitenskap, grunnleggende elektroteknologi, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og sikkerhetsforskrifter og rutiner ved arbeid i laboratorium og på elektriske anlegg. Prosjektstyring. Etikk, psykologi / personlighetstyper, studieteknikk. Styring av prosjektstyring arbeid.

MATLAB OG PRAKTISK ARBEID:
Signalgenerator, oscilloskop, harmonisk funksjon, frekvens, signal, MATLAB-programmering.

PRAKTISK ELEKTRONIKK OG PROGRAMMERING:
Komponentlære, kobling av elektronisk krets og mikrokontroller.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidatane skal forstå:
- grunnleggende teknologihistorie
- grunnleggende sikkerhetsforståelse for arbeid i elektriske anlegg
- amplitude, frekvens og fase for sinusformede signal.
- grunnleggende bruk av programvaren MATLAB.
- prinsipp og begrensninger i måleinstrument for måling av dynamiske signaler.
- grunnlegende bruk av mikrokontroller

Ferdigheter:
Kandidatene skal kunne:
- styre og gjennomføre et lite prosjekt, søke litteratur og skrive rapport.
- mestre og gjennomføre grunnleggende førstehjelp.
- bruke signalgenerator og oscilloskop og gjøre målinger på en elektrisk krets.
- bruke MATLAB til å bearbeide, analysere og presentere data grafisk og til å skrive egne program.
- kunne koble opp en elektronikk-krets og bruke en mikrokontroller

Generell kompetanse:
Kandidatene sitter igjen med:
- at HMS er viktig (helse, miljø og sikkerhet).
- økt selvinnsikt og forbedrede arbeidsvaner.
- bli bedre til å jobbe i team og det å kunne gjennomføre et prosjekt.
- kjennskap til grunnleggende måleteknikk.
- kjennskap til bruk av teknisk programvare for analyse og presentasjon av data.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Arbeid på datamaskin med veiledning.
Prosjektarbeid og muntlig presentasjon. Skriftlige øvinger som også innebærer bruk av datamaskin.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øvinger
  • Praktisk arbeid lab / prosj

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- 2 skriftlige øvinger innen studieteknikk/psykologi-delen.
- 3 øvinger i MATLAB hvorav 2 kreves godkjent.
- 1 praktisk aktivitet med skriftlig arbeid innen MATLAB-/signaldelen.
- 1 laboratorieøving i praktisk elektronikk og mikrokontroller.
Alle arbeidskrav må være levert innen oppgitte frister og godkjent for å framstille seg til eksamen.
Utsatt eksamen: Mai/juni.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (FTHINGEL)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Utdelte hefter og kompendium. Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 13.12.2017 09:00 E2 , E3 , R73 , KJL21 , R D1-185 Datasal
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.