TEK3101 - Produksjonsmetoder plast og kompositt

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Produksjonsmetoder

Sandwichkonstruksjoner

Lamiantaer

Automatisering av produksjosnprosess

Reprasjon av polymere materialer

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten skal:-redegjøre for hvilke regelverk som gjelder for arbeider med plast og kompositt-kunne beskrive ulike HMS tiltak for arbeider med polymere materialer-kunne beskrive ulike metoder for produksjonsprosesser for plast og kompositt og planlegge produksjonsprosses for utvalgte produkterFerdighetsmål:
Studenten skal:-velge og demonstrere hovedprinsippene for produksjon av gitte produkter-kunne identifisere de viktigste faktorene i en produksjonsprosess med vekt på bærekraftGenerelle ferdigheter:
-
 Kunne planlegge og gjennomføre en produksjon av en komponent i plast/kompositt

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner|Forelesninger|Lab.øvelser|Prosjektarbeid

Utfyllende informasjon:

Nettstudenter må påregne 1 obligatorisk laboratorieuke på Gjøvik i løpet av semesteret.

Obligatoriske arbeidskrav:

Det gjennomføres to laboratorieøvelser hvor det skal skrives en labrapport.

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)

Forkunnskapskrav

Materiallære II Plast og kompositt

Kursmateriell

Oppgis ved semester start

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.