TEK2082 - Fri form fremstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

1. Grunnlag for flatemodellering
2. Skissere kurver i 2D med bruk av Splines
3. Skape form på flater, redigere flater
4. Sekundære formeverktøy for flater
5. Evaluere geometri
6. Master-modellering
7. Modellering ut fra digitaliserte data
8. Metoder for rask fremstilling av modeller og verktøy fra 3D-modeller

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Ha kunnskap om metoder og teknikker for å designe NURBS-kurver og komplekse flater
- Kjenne til metoder for evaluering av form
- Kjenne til teknikker for digitalisering og 3D-printing

Ferdigheter
- Kunne bruke 3D-verktøy for å bygge komplekse flatemodeller
- Kunne bruke hybrid modellering med solid- og flatemodeller
- Kunne skape modeller som kan fremstilles i plast og metall
- Ha ferdigheter i digitalisering av fysiske modeller
- Kunne designe fotorealistiske scener

Generell kunnskap:
- Kunne beskrive metoder og begrunne valg i form av skriftlige rapporter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Laboratoriearbeid|Obligatoriske oppgaver

Utfyllende informasjon:
- Emnet krever at programvaren SolidWorks 2017 brukes for øvinger og innleveringer (gratis studentversjon tilgjengelig).
- NTNU har begrenset tilgjengelighet på PC'er. Bruk av egen bærbar maskin kan bli nødvendig (maskinen må være egnet for CAD).

Obligatoriske arbeidskrav:
- Det avholdes inntil 3 obligatoriske seminardager i følge plan utlevert ved semesterstart.
- 2 større innleveringer må være innlevert ifølge plan og godkjent for å kunne ta den avsluttende oppgaven.
- Obligatorisk laboratoriearbeid kan inngå i innleveringene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

- Karakter settes på grunnlag av én avsluttende, individuell oppgave over 4-5 uker

Ved stryk må ny hjemmeeksamen avlegges neste gang emnet gjennomføres. Tidligere godkjente obligatoriske arbeidskrav kan søkes godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)

Kursmateriell

- Solidworks 2016 (eller nyere), Learn by doing, Tutorial Books
- Solidworks Online Tutorials, SolidWorks (elektronisk øvingsfil), SolidWorks Corporation
- SolidWorks for Designers, kapittel 13 Surface Modeling, CADCIM Technologies

Øvingsbok (nødvendig for innleveringer):
- Paul Tran: SolidWorks 2017 Advanced Techniques (siste utgave), SDC Publications

Referansebok:
- Matt Lombard: SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling , Wiley, siste utgave. Finnes bare som E-bok.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.