TEK2012 - Materiallære II Plast og kompositt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Plast og komposittenes historiske utviklingPolymerkjemi med GT og polymerisasjon og elastitetFiber og kjernematerialerMekaniske egenskaper hos plast og komposittAndvendlesområder for plast og komposittStandard testing av plast og komposittUlike produksjonsprosesser for plast- og komposittprodukter

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal:-kunne vise bred  kunnskap og forståelse av polymere materialer og bruk av forsterkninger i disse (fiber og kjernematerialer).-kunne redegjøre for begerpet monomerer, polymerer og plast-kunne redegjøre for begrepet glass omvandlings temperatur (GT) og forklare de kinetiske og termodynamiske teorier for GT--Kunne redegjøre for polymere materialers egenskaper og faser ved endring av temperatur-kunne forklare begrepet polymerisasjosngraden GT og kunne beskrive den hierarkiske oppbyggingen av polymerisasjonsgraden hos ulike polymerer.- Kunne redegjøre for begerpet viskoelasisitet-kunne redegjøre med enkle modeller innvirkningen av å blande to materialer (rule of mixture)-kan oppsummere de vanligste polymerene og noen anvendelsesområder for disseFerdigheter:
Studenten skal kunne:-demonstrere de vanligste standardisierte testene for polymere materialer-kunne gjennomføre å bygge en enkel struktur i kompositt i laboratorietGenerell kompetanse:
Studentene skal:-kunne beskrive de vanligste produksjonsprosessene for polymere komponenter-redegjøre for den historiske utviklingen av plast og kompositter-kjenne til de moderne utviklingstrekkene for andvendelse av plast og kompositt

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner|Forelesninger|Gruppearbeid|Lab.øvelser|Nettstøttet læring

Utfyllende informasjon:

For nettstudenter må det påregnes 1 obligatorisk laboratorieuke på Gjøvik i løpet av semesteret.

Obligatoriske arbeidskrav:

Gjennomføring av 2 laboratorieøvelser og innlevering av 2 labrapporter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)

Forkunnskapskrav

TEK 2011 Materiallære for ingeniører (Maskin) eller TEK 2091 Materiallære (TDL) eller BYG 2311 Materiallære for bygg (BYGG)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.